Taronja respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.
Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonsgebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen.
Als u bij Taronjashop een bestelling plaatst, hebben we uw naam, geslacht, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden. In uw Taronjashop account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een bestelling plaatst, of uw Taronjashop account raadpleegt, worden uw gegevens beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Hiermee wordt de informatie onleesbaar voor derden. U kunt dit controleren via het slotje in uw webbrowser en via de 's' achter http in het webadres.
Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van Taronjashop Hiermee verleent u Taronjashop tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Taronjashop gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over nieuwe artikelen, activiteiten in de winkels, acties etc. Ook kan het voorkomen dat Taronjashop u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar artikelen en/of dienstverlening. Vanzelfsprekend staat het u geheel vrij om hier van af te zien. Ook wordt u steeds de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven en de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail info@taronjashop.nl  of via een link in de nieuwsbrief.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Fulfilment partner
 • Logistieke partners
 • Marketing dienstverlener
 • IT-dienstverlener
 • Development partner
 • Hosting partner
   
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  Minderjarigen
  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  Bewaartermijn
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klanten: 7 jaar na beëindiging overeenkomst